รถกระบะไฟฟ้า.com

รายละเอียดลงโฆษณาบนเว็บ รถกระบะไฟฟ้า.com

 • ลงโฆษณา ครั้งละ 3 เดือน 
 • เปลี่ยนทุกร้านทุกตำแหน่ง พร้อมกัน ทุก 3 เดือน
     ในวันที่ 1 เม.ย 2565 / 1 ก.ค 2565 / 1 ต.ค 2565 / 1 ม.ค 2566
 • แต่ละตำแหน่งสามารถดูราคาที่ด้านล่าง
 • หากต้องการติดต่อสอบถาม และจองตำแหน่ง สามารถติดต่อที่
  Line @thumbthai
  thumbthai-qr
ติดต่อลงโฆษณา ที่ Line @thumbthai

🛒 ราคาและตำแหน่งโฆษณาบนเว็บ รถกระบะไฟฟ้า.com  :


โซน A : 5 ศูนย์ขายรถกระบะไฟฟ้า

จำนวน 5 ตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง ที่ A1 : ราคา 5,000 / เดือน ( 15,000 บาท / 3 เดือน )
 • ตำแหน่ง ที่ A2 : ราคา 4,000 / เดือน ( 12,000 บาท / 3 เดือน )
 • ตำแหน่ง ที่ A3 : ราคา 3,500 / เดือน ( 10,500 บาท / 3 เดือน )
 • ตำแหน่ง ที่ A4 : ราคา 3,000 / เดือน ( 9,000 บาท / 3 เดือน )
 • ตำแหน่ง ที่ A5 : ราคา 2,500 / เดือน ( 7,500 บาท / 3 เดือน )


  ** หมายเหตุ :
  กรณีซื้อเหมา ทั้ง 5 ตำแหน่ง สำหรับ เอเจนซี่โฆษณา หรือ สมาคม หรือ หน่วยงาน รบกวนสอบถามราคาทาง Line @thumbthai


โซน B : ศูนย์ขายรถกระบะไฟฟ้า ตามย่าน
จำนวน 8 ตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง ที่ B1-B8 : ราคาตำแหน่งละ 1,500 บาท / เดือน ( 4,500 บาท / 3 เดือน )

โซน C : ร้านขายอุปกรณ์ ตกแต่งเกี่ยวกับรถกระบะไฟฟ้า
จำนวน 1 ตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง ที่ C1 : ราคา 1,500 บาท / เดือน ( 4,500 บาท / 3 เดือน )

โซน D : ขายงานบริการเกี่ยวกับรถกระบะไฟฟ้า
จำนวน 1 ตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง ที่ D1 : ราคา 1,500 บาท / เดือน ( 4,500 บาท / 3 เดือน )